mailMailbel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

Contact met nabestaanden

CMO hecht veel waarde aan de contacten met nabestaanden. Uiteraard mogen nabestaanden altijd aanwezig zijn en/of assisteren bij de verzorging van hun overleden dierbare.

Maar ook aan de informatievoorziening aan nabestaanden wordt door CMO veel aandacht besteed. In veel ziekenhuizen is in samenwerking met CMO een informatiebrochure voor nabestaanden ontwikkeld. Via deze brochure krijgen nabestaanden informatie aangereikt over de zorg, die na een overlijden in een ziekenhuis aan de overledene wordt besteed en welke rol zij hierbij zelf kunnen en mogen vervullen.

Bij de begeleiding van rouwbezoeken, confrontaties en rituelen zullen de verzorgingsspecialisten van CMO altijd primair aandacht hebben voor het belang van de nabestaanden.

Ook aan een verzorging waarbij geen nabestaanden aanwezig zijn, zal onze verzorger de grootst mogelijke aandacht besteden. Hij of zij zal in alle gevallen de uiterste best doen, zodat nabestaanden op een waardige wijze afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbare.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.