mailMailbel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

Restauratie: wat is er mogelijk?

Ons specialisme is datgene waarvoor uitvaartverzorgers, zorginstellingen, politie en forensisch artsen bij CMO aankloppen.

Het specialisme van CMO gaat ver. Zelfs ernstig verminkte slachtoffers worden door de postmortale zorgverleners toonbaar gemaakt. Dat valt dan niet meer onder de gebruikelijke postmortale zorg, maar onder de speciale verrichtingen.

Soms lijkt het ogenschijnlijk niet mogelijk om een overledene toonbaar te maken. Je ziet dat vaak bij verkeersslachtoffers. Denk aan een slachtoffer, dat met zijn hoofd onder een vrachtwagen is gekomen? Of aan slachtoffers van ernstige geweldsdelicten? Of aan drenkelingen die urenlang in het water hebben gelegen?

Het toonbaar maken van een overledene is zó belangrijk voor het rouwproces. Als restauratie en/of reconstructie mogelijk is, dan wordt aan de hand van een pasfoto het gelaat gerestaureerd. Daarbij worden allerlei technieken toegepast.

Dat kan variëren van complete schedelreconstructies en het boetseren met was tot het herstellen van de kleur met make-up en airbrushtechnieken.

Kennis en creativiteit

Voor postmortale verzorging op dit niveau is veel kennis nodig. Anatomische kennis en kennis van vaktechnieken. Daarnaast vraagt het om creativiteit. Soms moeten de specialisten inventief te werk gaan om het beoogde resultaat te bereiken. De medewerkers van CMO doen dit met zoveel bevlogenheid, dat ze heel veel tijd opofferen aan studie en kennisvergroting.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.