skip to Main Content
mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

Voor het IJsselland Ziekenhuis verzorgt Cura Mortu Orum mortuariabeheer b.v. (CMO) al weer jarenlang het traject rondom overledenen, zo ook voor het geboortecentrum voor de baby’s en foetussen die levenloos ter wereld gekomen zijn.

Het geboortecentrum had de wens om de zorg rondom deze groep van zorgvragers te organiseren vanuit de visie ‘Zorg waar het hoort‘. In het geboortecentrum van het IJssellandziekenhuis wordt in nauwe samenwerking met CMO – als partner in de zorgketen – de meest optimale zorg geleverd.

De gezamenlijk geprotocolleerde en bindende afspraken zorgen ervoor dat de inhoudelijke zorg voor de cliënten wordt verbeterd.

In het IJsselland Ziekenhuis wordt vanaf 1 juni jl. met ouders die te maken (zullen) krijgen met een overleden baby een intake gesprek gevoerd. Daarbij worden zij ingelicht over de mogelijkheden na de bevalling, maar ook worden hun wensen in kaart gebracht.
Tevens wordt de mogelijkheid gecreëerd dat moeder en kind, ondanks deze verdrietige omstandigheden, niet meteen na de geboorte gescheiden hoeven te worden maar dat het kindje op de kamer van moeder kan blijven indien zij dat wenst tot het moment van ontslag.

Daarvoor wordt vanuit CMO één medewerker vrijgesteld, die gedurende de opname tot aan het ontslag van de moeder zorgdraagt voor het kindje. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het laten maken van de foto’s, het vervoer van het kindje naar een laboratorium voor nader onderzoek of het overbrengen voor obductie.
Maar ook zal deze medewerker het kindje overhandigen aan de ouders wanneer zij de uitvaart zelf willen uitvoeren.
Ook wanneer de ouders het ziekenhuis verzoeken hiervoor zorg te dragen wordt dit door deze medewerker in behandeling genomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen van den Tol-Nelisse, zorgmanager, via h.nelisse@zdg.nl