skip to Main Content
mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

CMO is marktleider op het gebied van postmortale zorgverlening en het beheren van ziekenhuismortuaria.

In de filosofie van CMO is de laatste verzorging van een overledene van cruciaal belang voor een goede rouwverwerking van de nabestaanden.

CMO is gespecialiseerd in het complete pakket aan postmortale zorg: zowel de noodzakelijke (en wettelijk verplichte) zorg als de wenselijke zorg.

In verreweg de meeste gevallen wordt de zorg samen met de nabestaanden vormgegeven: van de (uiterlijke) verzorging van de overledene tot aan het kiezen van de kleding.

Mortuariumbeheer

CMO verzorgt ook mortuariumbeheer voor ziekenhuizen. Postmortale zorg in een ziekenhuis of zorginstelling is wezenlijk anders dan wanneer de zorg thuis plaatsvindt, onder andere door factoren als vochttoediening, infusievloeistof, medicatie en beademing. De medewerkers van CMO weten dat en passen daar hun zorg op aan.

Gespecialiseerde medewerkers

Zo dient een overledene in het ziekenhuis vaak snel diep gekoeld en behandeld te worden, zodat eventueel aanwezig vocht op de juiste wijze het lichaam kan verlaten en het lichaam waardig opgebaard kan worden. Ook zijn de CMOmedewerkers gespecialiseerd in (gedeeltelijke) thanatopraxie en het uitvoeren van restauraties.

Eerste rouwverwerking

Zeker na een overlijden in een ziekenhuis kunnen nabestaanden met veel vragen zitten. Ze zijn geconfronteerd met een groot verlies, terwijl ze wellicht rekenden op herstel. Wat is er met de overledene gebeurd? Waar verblijft hij of zij? Welke verzorgende handelingen zijn er inmiddels verricht en wat gebeurt er daarna met het lichaam? De CMO-specialisten geven op persoonlijke en respectvolle wijze antwoord op alle vragen. In veel gevallen helpt deze persoonlijke begeleiding de nabestaanden bij de eerste rouwverwerking.