skip to Main Content
mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

orgaandonatie
Over orgaan- en weefseldonatie na overlijden bestaan veel beelden en vooronderstellingen. Maar wat is orgaandonatie eigenlijk? Wat is het verschil tussen organen en weefsel? Hoe vaak komt het voor? Waarom is het belangrijk om je te registreren in het Donorregister, ongeacht de keuze die je maakt? En hoe worden verwanten betrokken bij de beslissing als een dierbare is overleden? Donatiecoördinator André Broeks en thorax-anesthesioloog/(donatie-)intensivist Hans Sonneveld vertellen in de Publieksacademie op 10 oktober graag meer over de wijze waarop Isala met orgaan- en weefseldonatie omgaat. De lezing vindt plaats in de landelijke Donorweek. Meer informatie: www.isalapublieksacademie.nl

Sprekers

De sprekers op deze avond zijn donatiecoördinator André Broeks en thorax-anesthesioloog/(donatie-)intensivist Hans Sonneveld. Beide werken in Isala en zijn in de dagelijkse praktijk betrokken bij de uitvoering van orgaan- en weefseldonatie. Het gaat om kwetsbare momenten waarbij zorgvuldig handelen en aandacht voor verwanten belangrijk is. De sprekers vertellen u meer over de wettelijke kaders die gelden in Nederland, wanneer iemand in aanmerking komt voor orgaandonatie en hoe verwanten begeleid worden als de donatievraag gesteld wordt. Dat registratie in het donorregister, ongeacht de keuze, daarbij een belangrijke rol speelt, wordt in de lezing ook duidelijk. In de lobby staat een stand waar u zich kunt laten registreren in het Donorregister.

Livestream

De lezing is thuis ook te volgen via de webstream op www.facebook.com/isalazwolle
Met #IPA16 kunt u vragen stellen via Facebook en Twitter.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur Zaal open
19.30 uur Lezing eerste spreker
​20.15 uur ​Pauze
​20.30 uur ​Lezing tweede spreker, aansluitend vragenrondje
​circa 21.30 uur ​Afsluiting

Meer informatie leest u op www.isala.nl