skip to Main Content
Nieuwe bedrijfsauto voor CMO Speciale Diensten

Diana Hoff, trots bij haar nieuwe auto

Vandaag mocht Diana Hoff van CMO Speciale Diensten haar nieuwe bedrijfsauto in gebruik nemen.

Diana werkt bij CMO Speciale Diensten als obductie-assistent en reist hiervoor dagelijks heen en weer tussen de diverse ziekenhuizen die onze dienstverlening aanvragen. Zij is de eerste binnen CMO die gaat rijden in de Peugeot 108.

Deze bedrijfsauto is uiteraard helemaal herkenbaar als een CMO-auto.

******************

Assisteren bij obductie

Een obductie wordt door de behandelend arts of de huisarts aangevraagd. Een obductie bestaat uit het openen van het lichaam waarbij onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak, erfelijke afwijkingen en/of de effecten van de gebruikte medicamenten. Vindt een dergelijk onderzoek plaats op last van de Officier van Justitie dan spreken we van een (gerechtelijke) sectie. Een ander woord hiervoor is autopsie.
Nieuwe bedrijfsauto voor CMO Speciale Diensten

De obductie-assistenten van CMO Speciale Diensten leveren op verzoek van de patholoog assistentie bij een obductie. Deze ervaren obductie-assistenten staan de patholoog bij in zijn/haar onderzoek.

Hun ervaring staat tevens borg voor een goede zorg aan de overledene, waardoor rouwbezoek en opbaring na de obductie onbelemmerd kunnen plaatsvinden.