mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

De Stichting SOEgg verleent humanitaire hulp aan Oost-Europa door het beschikbaar stellen van overtollige medische apparatuur uit Nederland.
Er zijn ziekenhuizen in Oekraïne en er is goed opgeleid en gemotiveerd medisch personeel. Wat ontbreekt is medische apparatuur in de volle breedte. Denk daarbij aan verstelbare bedden en operatietafels, infuusapparatuur, röntgenapparatuur, couveuses, enz. Apparatuur die in Nederlandse ziekenhuizen wordt afgeschreven maar nog goed bruikbaar is, wordt ingezameld en naar Oekraïne gebracht met eigen vervoer.

Humanitaire hulp aan OekraïneBehoefte
Vanuit Oekraïne krijgt SOEgg te horen wáár en aan wélke apparatuur er behoefte is. Het Medisch Technisch Centrum zorgt ter plekke voor opvang van de apparatuur, instructie aan het medisch personeel, implementatie en controleert het onderhoud.

Sponsors
Twee transportbedrijven sponsoren het transport van de materialen naar Zhitomir (Oekraïne). In deze stad zijn zes ziekenhuizen, die van de overheid geen financiën krijgen om te investeren. Er wordt onder soms erbarmelijke omstandigheden gewerkt met materialen, die stammen uit de tijd voor 1991, toen Oekraïne zelfstandig werd.

Sinds 2006 zijn jaarlijks transporten naar Oekraïne gegaan met ziekenhuisbedden, couveuses, monitoren, dekbedden, kussens, echoapparaten, een endoscopieopstelling en nog veel meer. De stichting heeft in Oekraïne twee medisch technici in dienst, die de materialen installeren, onderhouden en toezien op het gebruik.

Warm hart
CMO draagt SOEgg vanwege de belangeloze inzet en de praktische hulpverlening een warm hart toe. Wij hebben in het afgelopen jaar een aantal van onze relaties in contact gebracht met SOEgg en de stichting zo kunnen voorzien van allerlei materiaal.