skip to Main Content

Diploma obductie-assistent behaaldWe zijn trots op onze collega’s Diana Hoff en Robbin Reumer. Zij hebben in de afgelopen 8 maanden de opleiding Bijscholing obductie-assistent gevolgd bij het Rijn IJssel College in Arnhem. Op 8 mei 2018 legden zij met goed gevolg de toets van de 4e en laatste module af en daarmee het diploma obductie-assistent behaald. Diana Hoff werkt bij CMO Speciale Diensten en is landelijk inzetbaar. Robbin Reumer heeft zijn thuisbasis in Gelderland.

De Bijscholing obductie-assistentie is door de beroepsvereniging van obductie-assistenten N.V.O.A. Vesalius ontwikkeld en overgedragen aan de Stichting Opleidingen Vesalius (SOV). Vanaf juni 2000 draagt Rijn IJssel Training & Opleiding zorg voor de uitvoering via de afdeling Laboratorium & Research van Rijn IJssel. Het doel van de opleiding is de erkenning en professionalisering van het beroep van obductie-assistent.

Assisteren bij obductie
Een obductie wordt door de behandelend arts of de huisarts aangevraagd. Een obductie bestaat uit het openen van het lichaam waarbij onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak, erfelijke afwijkingen en/of de effecten van de gebruikte medicamenten. Vindt een dergelijk onderzoek plaats op last van de Officier van Justitie dan spreken we van een (gerechtelijke) sectie. Een ander woord hiervoor is autopsie.

De obductie-assistenten van CMO Speciale Diensten leveren op verzoek van de patholoog assistentie bij een obductie. Deze ervaren obductie-assistenten staan de patholoog bij in zijn/haar onderzoek.

Hun ervaring staat tevens borg voor een goede zorg aan de overledene, waardoor rouwbezoek en opbaring na de obductie onbelemmerd kunnen plaatsvinden.