skip to Main Content
mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

20 jaar later…20 jaar geleden kreeg onze collega Johan een zorgaanvraag. Meneer was overleden op de afdeling van het ziekenhuis en zijn weduwe zou bij de verzorging aanwezig willen zijn.  En zo geschiedde.
Een poosje later ontving Johan een uitgebreide bedankbrief. Mevrouw had de ondersteuning van Johan als zeer waardevol ervaren en bedankte hem daar hartelijk voor.
Mevrouw bleef op een vriendelijke manier in contact door kaarten te sturen met de kerst en met Johan zijn verjaardag.

20 jaar later…
Plotseling op een zondagmiddag ontvangt Johan een telefoontje. De dochter van mevrouw. ‘Het gaat slecht met moeder. Ze ligt in het ziekenhuis en ze zal zeer binnenkort komen te overlijden. Haar wens is dat jij haar verzorgt. Wil je dat doen?’
Johan overlegt met zijn leidinggevende en uiteraard wordt hiervoor de gelegenheid geboden. En een paar dagen later is daar het telefoontje al: ‘Moeder is overleden. Wil jij ons helpen haar te verzorgen?’

Bijzonder
Iedere verzorging is bijzonder, iedere overledene heeft een eigen verhaal, maar zelden zal een verhaal zo dichtbij zijn gekomen als op die dag. Johan is ontzettend dankbaar dat hij het vertrouwen van zowel de familie als CMO kreeg om deze zorgaanvraag te mogen uitvoeren.