skip to Main Content
mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

lief & leedPrachtig, toch? Zo 17e-eeuws schilderij van een gelukkig gezinnetje in kleurrijke kleding, zo te zien rijk en in goeden doen.
Helemaal mis! Ja, rijk zullen ze geweest zijn, in goeden doen ook, maar een gelukkig gezin? Het is een heel triest verhaal dat dit schilderij vertelt. Op het moment dat dit werd gemaakt, leefden de vrouw en het kleine kindje al 2 jaar niet meer. De moeder overleed in het kraambed, het kindje een paar weken later.

Toch wilde de man zijn gezin bij elkaar afgebeeld zien. Een utopie, want zo was het nooit geweest en zou het ook nooit kunnen worden.

Vroeger & nu
Wij in de 21ste eeuw denken wel eens het monopolie op verdriet en emoties te hebben. Soms denken we dat mensen vroeger minder verdriet hadden na een overlijden van een geliefde, juist omdat er zoveel mensen overleden.
En omdat wij met de komst van de fotografie heel makkelijk een beeld van onze geliefde kunnen vastleggen en behouden, vergeten we wel eens dat mensen vroeger echt niet anders waren.

Vroeger hadden ze ook verdriet, wilden ze ook een beeld van hun geliefde bewaren. Natuurlijk, niet iedereen kon zich zo’n prachtig schilderij veroorloven, maar hoeveel -verloren gegane- tekeningetjes zijn er misschien geweest in even zovele binnenzakken? Wie zal het zeggen.

Schrijnend
In Rijksmuseum Twenthe in Enschede bezoek ik een tentoonstelling over lief en leed in de schilderkunst. Veel schilderijen beelden gezinnen en families uit met de overledene(n) erbij, alsof ze er nog zijn, er nog bij horen. En dat is natuurlijk ook zo.
Het meest treffend en schrijnend is een aandoenlijk schilderij uit de 16e eeuw van een groot gezin. Links vader met een zoontje, rechts moeder met een ander zoontje. En tussen hen in 3 wiegjes met in totaal 9 baby’s. Allemaal overleden, hetzij bij de geboorte hetzij er vlak na. En dan begrijp je de droefenis die de gezichten uitstralen.

Het is een tentoonstelling die tot nadenken stemt. Die laatste blik op je geliefde, een beeld vasthouden van je geliefde is heel belangrijk. Niet alleen in onze tijd waar camera’s overal zijn, maar ook vroeger al.