skip to Main Content
mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

Natuurlijk!?Op 20 november 2018 verzorgde Frank van de Goot, forensisch patholoog, op verzoek van CMO een lezing over forensische pathologie. Deze lezing vond plaats in de VU in Amsterdam.

Vroeg!
Half 6! Zo vroeg zijn de eerste bezoekers van de lezing van Frank van de Goot al bij de VU in Amsterdam. En vanaf 7 uur stromen de mensen het gebouw Initium van de VU binnen en de collegezaal vult zich snel.

De wijze waarop Frank van de Goot aankijkt tegen dood en doodsoorzaken brengt veel mensen op de been, vanuit het hele land. Tot uit Zeeland, Brabant en Drenthe zijn mensen naar Amsterdam gekomen.
Het is ook een heel divers publiek dat is afgekomen op deze avond. Uitvaartondernemers, verpleegkundigen, artsen, studenten, rouwvervoerders, politiemensen, obductie-assistenten, overledenenverzorgers en vele andere geïnteresseerden.

Frank van de Goot krijgt om iets over half 8 het woord en is vanaf dat moment niet meer te stuiten. Tot bijna kwart voor 10 is hij vrijwel onafgebroken aan het woord, op een kleine pauze van 5 minuten na.

Eenvoudig?
Wat hij ons deze avond leert is dat doodsoorzaken niet zo eenvoudig te duiden zijn als je zou kunnen afleiden uit de A- en B-verklaring. Op de A-verklaring kun je kiezen tussen natuurlijke of een niet-natuurlijke dood. Op de B-verklaring kun je de doodsoorzaak invullen met evt. ziektebeelden die een rol gespeeld kunnen hebben.
Volgens Van de Goot is dat een schijnwerkelijkheid. Want als je niet onderzoekt waaraan iemand is overleden, hoe kun je dan het B-formulier invullen? Aan de buitenkant kun je toch niet zien waaraan iemand is overleden?

3000 obducties
Hij vertelt dat er 3000 obducties (incl. gerechtelijke secties) op jaarbasis plaatsvinden in Nederland, terwijl er ca 150.000 mensen per jaar overlijden. Dat betekent dat in ca 2 % van de sterfgevallen onderzoek naar de doodsoorzaak wordt gedaan.
De B-doodsdoorzaakverklaring wordt ingevuld op basis van een uitwendige schouw en niet op basis van een inwendig onderzoek. De B-verklaring is de basis van de vele statistieken die worden bijgehouden door het CBS. En die zijn weer de basis voor overheidsbeleid. Het zet ons wel aan het denken.

Natuurlijk?
Van de Goot brengt ook ons beeld van natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden aan het wankelen. We mogen even zelf meedenken. Een vervaarlijke tijger verschijnt op het scherm. Als je door deze tijger wordt doodgebeten? Natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden? We zijn het met Van de Goot eens. Duidelijk een niet-natuurlijk overlijden, toch?
Volgende vraag: wat nu als je overlijdt aan infectie als gevolg van een amoebe, een eencellig organisme? Eh, ja, toen werd het stil in de zaal.

Wankelende zekerheden
De hele avond houdt Van de Goot ons mentaal bezig. Casus na casus verschijnt op de schermen, vragen worden op ons afgevuurd, onze conclusies bevraagd en omgekeerd.
En aan het eind van de avond weten we zeker dat we niets meer zeker weten. En daarmee heeft Van de Goot zijn doel bereikt.

Boekje
Aan het begin van de avond werd aan de aanwezigen een boekje uitgereikt met wat informatie over de avond, over CMO en de overige ZDG-bedrijven. Hebt u het boekje niet ontvangen of vergeten mee te nemen? Geen punt! U kunt het hier downloaden.