skip to Main Content

de briefOnderstaande blog is een vrije interpretatie van een voorval dat jaren geleden plaatsvond. Het overhandigen van de brief aan de notaris is werkelijk zo gebeurd. 

Wachten
Ze is oud, al heel oud. Ze wacht op een ziekenhuisopname. Maar ze heeft alles klaar liggen. Een tas met kleding, haar handtas met haar portemonnee en sleutels. En de brief…

Ze wacht op vervoer naar het ziekenhuis. En ze let goed op of alles mee gaat. Ze heeft alles goed geregeld. Want ze is wel oud, maar nog heel goed bij de tijd. Ze heeft een lang leven gehad en naar de mens gesproken niet veel tijd meer. Dus daarom past ze goed op dat alles mee gaat naar het ziekenhuis, ook of juist vooral de brief…

In het ziekenhuis wordt ze geïnstalleerd. Haar tas met kleding gaat in de kast. Haar handtas ligt op haar kastje, samen met de brief…

En dan….
Ze is overleden. De dokter komt, mevrouw wordt geschouwd, de benodigde formulieren worden ingevuld. Het mortuarium wordt gebeld. Maar er is geen contactpersoon die ingelicht moet worden. Wel is er de brief…

De mortuariummedewerker komt op de afdeling om mevrouw over te brengen. Hij neemt de formulieren mee, en ook haar tas met kleding en haar handtas. En de brief…

Hij verzorgt en kleedt mevrouw en plaatst haar in de koeling, maar dan ligt er nog steeds die brief…

De mortuariummedewerker voert dan de opdracht uit die op de brief staat; want het opschrift luidt: ‘Na mijn overlijden deze brief aan de notaris overhandigen.’

De notaris trad op als executeur-testamentair en zorgde er voor dat de uitvaart van mevrouw kon plaatsvinden volgens haar wensen.


Uitvaarten van gemeentewege

En wat als mevrouw niets had geregeld?

Gelukkig is het in Nederland bij wet (Art. 20 e.v. van de Wet op de lijkbezorging) geregeld dat degene die de overledene bewaart, op de derde dag na overlijden de gemeente moet inlichten. Uiteraard alleen als niemand de uitvaart lijkt te gaan regelen.
De gemeente doet onderzoek naar evt. nabestaanden, Worden die niet gevonden, dan regelt de gemeente de uitvaart. De kosten van de uitvaart komen ten laste van de erfenis of de uitvaartpolis van de overledene .