skip to Main Content

Kwaliteit

Kwaliteitssysteem, protocollen en documentenbeheer

Het kwaliteitsbeleid van Cura Mortu Orum mortuariabeheer is vastgelegd in een kwaliteitshandboek. In dit kwaliteitssysteem is beschreven:

  • welke werkzaamheden worden verricht
  • op welke wijze deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
  • op welke wijze structurele verbeteringen en aanpassingen in de werkwijze kunnen worden geïmplementeerd
  • op welke wijze de wensen, opmerkingen en suggesties van klanten kunnen worden gebruikt voor verbetering van onze dienstverlening

Dit alles met het doel:

  • een constante kwaliteit in onze dienstverlening te garanderen
  • duidelijk te maken wat u van onze dienstverlening mag verwachten
  • inzicht te krijgen en te houden in de wensen van onze klanten

Gecertificeerd sinds 2000

CMO is sinds 2000 gecertificeerd volgens de ISO-norm 9001. Alle werkzaamheden die CMO uitvoert op het gebied van postmortale zorg zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Werkinstructies, protocollen, procedures, formulieren, alles is hierin terug te vinden voor onze medewerkers die dit handboek zowel op papier als via intranet tot hun beschikking hebben.

Wanneer een ziekenhuis besluit om het beheer van het mortuarium aan CMO uit te besteden, wordt eerst vastgesteld welke wensen en behoeften er zijn. Deze worden in een overeenkomst vastgelegd.

Deze overeenkomst wordt vertaald naar een unieke instellingsprocedure, op basis waarvan de verpleegkundigen en de CMO-overledenenverzorgers hun dienstverlening na het overlijden zorgvuldig uit kunnen voeren.

Jaarlijks wordt het kwaliteitssysteem onderworpen aan een controle-audit en eens in de drie jaar vindt een totale hercertificering plaats.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn veilig! Uw emailadres en andere gegevens zullen niet worden gepubliceerd of gedeeld met anderen.