skip to Main Content

Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Wat betekent ter beschikking stellen aan de wetenschap?

Iemand kan, bij leven, bepaald hebben dat hij/zij zijn lichaam ‘doneert’. Dit wordt een ter beschikking stelling aan de wetenschap genoemd. Bij een dergelijke keuze is deze wens bij een Medische Faculteit gedeponeerd en er dient een ondertekende acceptatie aanwezig te zijn. Een acceptatie is nooit een garantie dat het lichaam na het overlijden daadwerkelijk wordt geaccepteerd. Er zal dan alsnog een uitvaart geregeld moeten worden door de nabestaanden.

Plaats van overlijden

Buiten het ziekenhuis. Na het overlijden zal z.s.m. contact moeten worden opgenomen met de Afdeling Anatomie van het door de overledene gekozen Medische Faculteit. Deze afdeling regelt vervolgens het transport van de plaats van overlijden naar het ziekenhuis. Dit zal binnen 24 uur gebeuren.
In het ziekenhuis. Indien het overlijden in het ziekenhuis plaatsheeft, wordt de overledene binnen 24 uur van het mortuarium naar de afdeling Anatomie overgebracht.

Voor beide gevallen geldt dat indien de tijd het toelaat en de nabestaanden dit wensen, er nog een rouwbezoek in het mortuarium kan plaatsvinden. Dit verschilt wederom per ziekenhuis. De kosten van het rouwbezoek zijn voor de nabestaanden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn veilig! Uw emailadres en andere gegevens zullen niet worden gepubliceerd of gedeeld met anderen.