Over Cura Mortu Orum

zorgzaam & zorgvuldig

persoonlijk & deskundig

Afscheid nemen van een correct verzorgde overledene is van onschatbare waarde voor de rouwverwerking van de nabestaanden. We zetten al onze kennis en kunde in om daar een wezenlijke bijdrage aan te leveren. Onze dienstverlening kenmerkt zich door vier krachtige uitgangspunten:

Plectrum_over_ons_1Zorgzaam & respectvol
Waardig toonbaar maken van de overledene

We verlenen de overledene de laatste zorg, en dat doen we tot in detail. Ons doel: ervoor zorgen dat de overledene op een waardige, passende en herkenbare wijze kan worden opgebaard.

Postmortale zorg verlangt hoogwaardig opgeleide en ervaren medewerkers, die beschikken over specifieke kennis en ervaring. Ook dienen ze zich tactvol en empathisch op te stellen, om de nabestaanden tot steun te kunnen zijn. Onze medewerkers bezitten stuk voor stuk ieder van deze vaardigheden.

Herkenbaar

We zoeken binnen onze mogelijkheden naar de perfecte postmortale zorg. Die is bij ieder overlijden uniek. We zorgen ervoor dat de karakteristieke uiterlijke eigenschappen van de overledene herkenbaar blijven of worden. Nabestaanden kunnen desgewenst zelf helpen bij het verlenen van de laatste zorg. Wij begeleiden en sturen hen daarbij.

Plectrum_over_ons_2 Zorgvuldig & snel
Op tijd en volledig geoutilleerd ter plaatse

Onze professionals zijn 24 uur per dag oproepbaar. Na een oproep stellen we alles in het werk om op tijd bij de overledene aanwezig te zijn. In de meeste gevallen is dat (indien wenselijk) binnen 90 minuten.

Iedere CMO-medewerker is volledig uitgerust met alle benodigde verzorgingsmaterialen om in iedere zorgbehoefte te voorzien. Ook benodigde formulieren, zoals voor de technische aspecten van de zorg, behoren tot onze standaard zorguitrusting.

We garanderen een maximale aanrijtijd van 90 minuten. De praktijk wijst uit dat een aanrijtijd van 60 minuten in de meeste gevallen ook haalbaar is. Indien nabestaanden aangeven eerst enige tijd, voorafgaand aan de laatste verzorging, met de overledene te willen doorbrengen, dan is het vanzelfsprekend dat wij die wens respecteren.

Plectrum_over_ons_3 Persoonlijk & compleet
Aandacht voor de laatste wensen

Voorafgaand aan het verlenen van de postmortale zorg overleggen we desgewenst met de nabestaanden. Wat zijn de wensen voor de laatste zorg? We stellen alles in het werk om deze te verwezenlijken.

Nabestaanden mogen altijd aanwezig zijn of assisteren bij de laatste verzorging. Samen bepalen we stapsgewijs de handelingen van de gewenste postmortale zorg. Op die manier werken we aan een waardig afscheid van de overledene.

Verschillende diensten

Nabestaanden zijn niet altijd (volledig) op de hoogte van de mogelijkheden van postmortale zorg. Onze medewerkers informeren hen met gepaste terughoudendheid, maar volledig over de diensten die we kunnen verrichten.

Postmortale zorg is in iedere situatie anders. Deze kan bestaan uit:

 • Het wassen van de overledene
 • Het verzorgen van het haar (inclusief knippen, krullen, watergolven, verven en haar verplaatsen)
 • Het aanbrengen van camouflage of make-up
 • Het scheren van de overledene
 • Het kleden van de overledene
 • Het verzorgen van handen en nagels
 • Het verwijderen van pacemaker of ICD
 • Het uitvoeren van een restauratie of reconstructie
 • Het begeleiden van nabestaanden tijdens rouwbezoek
 • Het begeleiden van een rituele bewassing
 • Het koelen van de overledene.

Plectrum_over_ons_4 Deskundig & specialistisch
Van eenvoudige zorg tot complexe restauraties

CMO beschikt over een afdeling Speciale Diensten. Deze specialisten voeren door heel Nederland restauraties, reconstructies en balsemingen uit en verzorgen obductie-assistentie.

De werkzaamheden van de afdeling Speciale Diensten zijn zeer divers. Ze zijn onder te verdelen in twee vaak voorkomende disciplines: thanatopraxie (het tijdelijk conserveren van de overledene) en innovaties (waaronder camouflage, restauratie en reconstructie).

Thanatopraxie

Thanatopraxie vertraagt het ontbindingsproces. Door een speciale behandeling van het lichaam blijft een waardige opbaring tot 10 dagen na het overlijden mogelijk. Het resultaat is echter altijd afhankelijk van verschillende factoren, zoals de staat van het lichaam, eventueel medicijngebruik en medische behandelingen. De vakkundige thanatopracteurs van CMO schatten op basis van hun kennis en ervaring in welk resultaat de behandeling oplevert.

Innovaties

Onder innovaties valt een veelheid aan disciplines, zoals camouflage, restauratie en reconstructie. Deze zetten we in wanneer de overledene ernstige verwondingen of verminkingen heeft. We kunnen in dergelijke situaties eenvoudige tot soms zeer complexe camouflage- en restauratieve handelingen en reconstructies aan het lichaam of (een deel van) het gelaat uitvoeren. De inzet van onze specialistische technieken maken een waardige opbaring in veel gevallen alsnog mogelijk.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn veilig! Uw emailadres en andere gegevens zullen niet worden gepubliceerd of gedeeld met anderen.