skip to Main Content

Stages bij CMO

We krijgen meerdere malen per maand verzoeken van belangstellenden om een obductie bij te wonen of een dag mee te lopen bij het verzorgen van overledenen als een soort snuffelstage

We vinden het natuurlijk erg fijn dat er zoveel belangstelling is voor ons mooie en bijzondere werk maar helaas moeten wij veel van deze aanvragers teleurstellen.

Voor het meekijken bij obductie kunnen wij geen toestemming geven. En wel om een heel eenvoudige reden. CMO is geen pathologisch laboratorium, maar levert assistentie aan pathologen en pathologische laboratoria bij de door hen uitgevoerde obducties. Onze medewerkers werken onder supervisie van derden en zijn niet gerechtigd andere mensen toe te laten bij een obductie.

Voor een stage postmortale zorg hebben wij verschillende trajecten:

Werkt u als verpleegkundige in een ziekenhuis waar CMO werkzaam is? Dat is het voor u mogelijk om een dag mee te lopen met een medewerker van CMO. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij Heleen van den Tol-Nelisse via h.nelisse@zdg.nl

Volgt u een opleiding via Meander Uitvaartopleidingen? Dan zit een korte stageperiode bij de opleiding inbegrepen. Volgt u de de cursus ‘Overledenenverzorging en eenvoudige restauratietechnieken’ bij Docendo Opleidingen? Dan kunt u 3 betaalde stagedagen aanvragen. U ontvangt van Docendo een formulier waarmee u de stagedagen kunt aanvragen.

Uitvaartondernemers kunnen indien gewenst eveneens een betaalde stagedag aanvragen bij Heleen van den Tol via h.nelisse@zdg.nl

De reden dat we een factuur sturen voor de stagedagen is de volgende. Tijdens de stagedagen krijgt de stagiaire veel informatie mee. Hij of zij doet veel kennis op die door CMO ter beschikking wordt gesteld.. Daarnaast kan onze medewerker tijdens de dienst verminderd inzetbaar zijn vanwege het feit dat een stagiaire meeloopt. Hiervoor vragen we een relatief kleine vergoeding per dag.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn veilig! Uw emailadres en andere gegevens zullen niet worden gepubliceerd of gedeeld met anderen.