Noodzakelijke handelingen

Als een patiënt in een ziekenhuis overlijdt, zal het ziekenhuis zorgdragen voor de noodzakelijke handelingen. Deze handelingen, zoals verwijderen van infuuslijnen of katheters en sluiten van openingen en incisies, vinden plaats op d verpleegafdeling of in het mortuarium van het ziekenhuis. Hieronder valt ook de (voorbereiding op) obductie of donatie. Een overzicht van den noodzakelijke handelingen treft u hieronder aan.

Kosten ziekenhuis
Uitvoering van deze noodzakelijke handelingen komt voor rekening van het ziekenhuis als onderdeel van de verleende medische specialistische zorg.

Piëteitsvol koelen
Indien de overledene niet binnen 3 uur is opgehaald door de uitvaartondernemer zal het lichaam uit hygiënisch oogpunt en uit respect voor de overledene gekoeld en verder verzorgd worden.

Noodzakelijke handelingen na overlijden:

 • De schouw;
 • Invullen Verklaring van Overlijden (juridisch) en B-formulier (ten behoeve van het CBS);
 • Een laatste gesprek door de behandelend arts met de nabestaanden waarin toestemming wordt gevraagd voor donatie en/of obductie;
 • Invullen donatieformulier (ook indien geen donatie);
 • Het gereed maken van de overledene door de verpleging zodat er door de nabestaanden op een respectvolle manier afscheid genomen kan worden / voor een laatste bezoek op de afdeling door de nabestaanden. Dit houdt in, het voorlopig sluiten van de ogen en de mond, het verwijderen van bloed en braaksel, het inbrengen van de gebitsprothese, katheterzak verwijderen en het loskoppelen van apparatuur;
 • Nabestaanden informeren over de gang van zaken. Indien gewenst kunnen de nabestaanden aanwezig zijn of helpen met de laatste verzorging van de overledene;
 • Nabestaanden op de afdeling de gelegenheid geven afscheid te nemen;
 • Persoonlijke bezittingen overdragen aan de nabestaanden;
 • Identificatiemateriaal op het lichaam van de overledene aanbrengen (b.v. patiëntensticker, polsbandje);
 • Overledene gereed maken voor verder transport;
 • Overledene overbrengen naar daarvoor bestemde ruimte (mortuarium);
 • Infuuslijnen verwijderen;
 • Katheter en stoma verwijderen;
 • Openingen en incisies sluiten;
 • Bij donatie :
  • Z.s.m. koelen
  • Identificatie lichaam voor donatie
  • Uitname weefsels en organen
  • Afplakken donatiewonden
  • Minimaliseren donatiesporen
 • Bij obductie:
  • Z.s.m. koelen
  • Identificatie lichaam voor obductie
  • Uitvoeren obductie volgens aanvraag
  • Afplakken obductiewonden
  • Minimaliseren obductiesporen
 •  Vrijgeven lichaam

Meer informatie

Door de NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis is een overzicht gemaakt van deze noodzakelijke handelingen.

U kunt dat hier downloaden.

Meer informatie

In de informatiebrochure voor nabestaanden leest u meer over de zorg na overlijden in een ziekenhuis.

U kunt de brochure hier downloaden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn veilig! Uw emailadres en andere gegevens zullen niet worden gepubliceerd of gedeeld met anderen.