skip to Main Content

Pacemaker of ICD verwijderen

Het verwijderen van een pacemaker of ICD (Implanteerbare Cardioverter Defribilator) bij een overledene voorafgaand aan de uitvaart is geen wettelijke verplichting. Echter, crematoria en begraafplaatsen kunnen eisen dat een dergelijk implantaat verwijderd wordt alvorens het crematieproces / de teraardebestelling aanvangt.

Stelt een crematorium- of begraafplaatsbeheerder deze eis, dan dient degene die de overledene aanbiedt –bijvoorbeeld de uitvaartverzorger- ervoor te zorgen dat de pacemaker of ICD niet meer in het lichaam aanwezig is.

Ook kunnen andere in het lichaam aanwezige implantaten moeten worden verwijderd. U kunt hierbij denken aan een medicijnpomp of inwendige medische apparaten.

Schakelt u hiervoor de postmortale zorgspecialisten van CMO in, dan zullen zij op respectvolle wijze deze dienst verlenen. Voordat we overgaan tot het verwijderen, zal er aan de uitvaartverzorger of nabestaanden gevraagd worden om een ondertekend toestemmingsformulier invasief handelen.

Als iemand in het ziekenhuis overlijdt en er is een pacemaker / ICD / neurostimulator (of een ander implantaat) aanwezig dan zal de arts de nabestaanden toestemming vragen om deze te verwijderen. Het toestemmingformulier wordt door de nabestaanden ondertekend als zij inderdaad toestemming geven voor verwijdering van het implantaat. Het uitnemen van de pacemaker / ICD /neurostimulator zal dan tijdens het uitvoeren van de wenselijke zorg gedaan worden.

Er wordt door de verzorgers van CMO niet gecontroleerd of er een pacemaker / ICD / neurostimulator (of een ander implantaat) aanwezig is.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn veilig! Uw emailadres en andere gegevens zullen niet worden gepubliceerd of gedeeld met anderen.