Piëteitsvol koelen

Na de uitvoering van de noodzakelijke handelingen en uiterlijk 3 uur na overlijden wordt het lichaam van de overledene in het mortuarium piëteitsvol gekoeld bewaard. Dit is noodzakelijk om het lichaam te conserveren.

Ongeacht of nabestaanden daar een expliciete opdracht toe geven, gaat de mortuariumbeheerder over tot koeling omdat hij de zorg voor de overledenen heeft aangenomen (zaakwaarneming, artikel 6:198 Burgerlijk Wetboek).  De mortuariumbeheerder gaat door met koelen totdat nabestaanden of hun uitvaartverzorger bepalen wat er in voorbereiding op een uitvaart verder moet gebeuren.

Kosten nabestaanden
De kosten voor het gekoeld bewaren vallen niet onder de ziekenhuiszorg, worden niet door de zorgverzekering vergoed en komen daarmee voor rekening van de nabestaanden. Dit is ook opgenomen in de algemene voorwaarden van het ziekenhuis. Het tarief voor gebruik van mortuarium en koeling voor de periode van 3 tot 24 uur na het overlijden treft u aan op onze website.

Geen gebruik van mortuariumfaciliteiten
Wenst u geen gebruik te maken van de mortuariumfaciliteiten en de verplichte koeling vanaf drie uur na overlijden, neem dan direct contact op met uw uitvaartverzorger. Die dient dan bij eerste gelegenheid en zo mogelijk binnen 3 uur na het moment van overlijden het lichaam over te brengen. De overdracht van de overledene vindt conform protocol van het ziekenhuis altijd plaats via het mortuarium.

In de informatiebrochure voor nabestaanden leest u meer over de zorg na overlijden.

Download de brochure hier.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn veilig! Uw emailadres en andere gegevens zullen niet worden gepubliceerd of gedeeld met anderen.