skip to Main Content

Thanatopraxie & restauratie

Bijdragen aan een waardig afscheid

Afscheid nemen van een overleden dierbare betekent het begin van het rouwproces.

Soms lijkt een afscheid echter niet mogelijk door de staat waarin het lichaam zich bevindt. Thanatopraxie en restauratie kunnen dan een oplossing bieden.

Thanatopraxie en restauratie zijn behandelingen waarmee onze specialisten een lichaam toonbaar kunnen maken. Hierdoor kan een mooi en waardig laatste afscheid mogelijk worden, ook als dat in eerste instantie problematisch lijkt. Daarmee bieden ze nabestaanden de gelegenheid om toch nog één keer de hand vast te houden, of de bevestiging te krijgen dat hun dierbare is overleden.

Waardig afscheid

  • Wilt u de geruststelling dat een lichaam langer in goede conditie blijft bij een opbaring?
  • Ervaart u problemen met de staat van een lichaam zodat opbaring niet (langer) wenselijk is?
  • Wilt u bijdragen aan de mogelijkheid van een laatste afscheid wanneer nabestaanden worden geconfronteerd met een onverwacht overlijden?

Er is meer mogelijk dan de meeste mensen denken. Bel ons gerust voor een persoonlijk advies. Zo kunnen we samen zorgen voor een waardig afscheid.

Over Cura Mortu Orum

Onze dienstverlening kenmerkt zich door vier krachtige uitgangspunten:

Respectvol & vakkundig

Thanatopraxie en restauratie zijn specialismen die vragen om kennis, expertise én zorgzaamheid. Onze specialisten hebben dit totaalpakket in huis.

De diensten van CMO vragen om zorg en aandacht. Onze specialisten zijn daarom naast behandelaar ook aanspreekpunt voor de familie, de uitvaartondernemer en eventueel de hulpinstanties. We nemen alle tijd voor een uitleg van de behandeling en het beantwoorden van vragen van de betrokkenen.

De wens van de nabestaanden staat centraal

Het is onze overtuiging dat we ons werk pas echt goed kunnen doen als we weten wat de wens van de nabestaanden is. We zullen daarom altijd goed doorvragen en kijken naar de mogelijkheden. Soms weet een familie dat bepaalde delen van het lichaam te ernstig zijn beschadigd, maar blijkt bij navraag dat ze nog zó graag bijvoorbeeld de hand willen vasthouden. Dan vinden wij het een eer als wij daarvoor mogen zorgen.

Landelijk & gecertificeerd

CMO staat voor een snelle en flexibele beschikbaarheid van kwaliteit. We zijn als zelfstandige organisatie ISO-gecertificeerd en zorgen ervoor dat u altijd een beroep op onze deskundigheid kunt doen.

We werken met een team van gespecialiseerde thanatopracteurs en restauratiespecialisten die landelijk opereren. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week oproepbaar en inzetbaar. U kunt dus altijd en overal via één centraal nummer een beroep op ons doen: 085 049 69 69;

Borging van kwaliteit

Al onze werkzaamheden worden getoetst aan de ISO 9001-certificering. Daaronder vallen onze medewerkers, apparatuur, reinigings- en desinfecteringsmiddelen, evenals de procesbeschrijvingen en bedrijfsvoering. We onderwerpen ons kwaliteitssysteem ieder jaar aan een audit en eens in de drie jaar vindt een totale hercertificering plaats. Zo borgen we de kwaliteit van onze dienstverlening.

Klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter voor de door ons geleverde kwaliteit. Het kwaliteitsbeleid van Cura Mortu Orum mortuariabeheer is vastgelegd in een kwaliteitshandboek.

Cura Mortu Orum mortuariabeheer is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn veilig! Uw emailadres en andere gegevens zullen niet worden gepubliceerd of gedeeld met anderen.