Postmortale zorg

Postmortale zorg is de zorg aan en voor het lichaam na het overlijden. De laatste zorg die aan onze medemens kan worden gegeven. Deze laatste zorg voor een overledene is een specialisme. Het vereist veel kennis en een grote deskundigheid om een overledene respectvol te verzorgen, zodat daarna een goede opbaring kan plaatsvinden. Na een zorgvuldige en piëteitvolle verzorging hebben nabestaanden de mogelijkheid om afscheid te nemen. Afscheid nemen van een correct verzorgde overledene is van groot belang voor de rouwverwerking.

Wat valt er onder postmortale zorg?

Laatste verzorging Andere culturen
Noodzakelijke handelingen Verwijderen pacemaker
Piëteitsvol koelen Contact uitvaartverzorgers

Laatste verzorging

CMO biedt deze postmortale zorg aan overledenen in heel Nederland. We bieden deze zorg in thuissituaties, in uitvaartcentra en aan overleden patiënten en bewoners van ziekenhuizen en zorginstellingen. Deze zorg vereist hoogwaardig opgeleide en ervaren medewerkers, die beschikken over specifieke kennis en ervaring. Tevens dienen zij tactvol en empatisch te kunnen handelen in verdrietige omstandigheden, waarin zij de nabestaanden tot steun kunnen zijn.

Noodzakelijke handelingen

Als een patiënt in een ziekenhuis overlijdt, zal het ziekenhuis zorgdragen voor de noodzakelijke handelingen. Deze handelingen, zoals verwijderen van infuuslijnen of katheters en sluiten van openingen en incisies, vinden plaats op de verpleegafdeling of in het mortuarium van het ziekenhuis. Hieronder valt ook de (voorbereiding op) obductie of donatie. Een overzicht van den noodzakelijke handelingen treft u hieronder aan.

Uitvoering van deze noodzakelijke handelingen komt voor rekening van het ziekenhuis als onderdeel van de verleende medische specialistische zorg.

“De samenwerking is open en prettig. Ik kan CMO altijd bellen voor advies. Soms ben ik erbij wanneer ze aan het werk zijn. Dan zie ik met hoeveel rust en liefde ze voor het lichaam zorgen. Zo hebben we een keer samen voor een kind van 11 jaar gezorgd; dat heeft heel veel indruk gemaakt.”

Gerda van den Hoek
Uitvaartzorg Gerda van den Hoek

“Het resultaat was indrukwekkend. We konden onze ogen niet van hem afhouden, wat zag hij er mooi uit! We durfden hem aan te raken en ook de kleinkinderen hadden geen huiver om bij opa te zijn. We hebben het afscheid heel intens beleefd. Later mogen mensen ook van mij zo afscheid nemen.”

Gert-Jan
Nabestaande

Piëteitsvol koelen

Na de uitvoering van de noodzakelijke handelingen en uiterlijk 3 uur na overlijden wordt het lichaam van de overledene in het mortuarium piëteitsvol gekoeld bewaard. Dit is noodzakelijk om het lichaam te conserveren.

Ongeacht of nabestaanden daar een expliciete opdracht toe geven, gaat de mortuariumbeheerder over tot koeling omdat hij de zorg voor de overledenen heeft aangenomen (zaakwaarneming, artikel 6:198 Burgerlijk Wetboek). De mortuariumbeheerder gaat door met koelen totdat nabestaanden of hun uitvaartverzorger bepalen wat er in voorbereiding op een uitvaart verder moet gebeuren.

Postmortale zorg in andere culturen

De hedendaagse Nederlandse maatschappij kent veel culturen. Dat is vaak heel zichtbaar bij overlijden. Juist bij de laatste zorg voor hun dierbare willen nabestaanden dat eventuele rituelen, behorend bij hun (godsdienstige) overtuiging en de gebruiken van het land of de cultuur van herkomst, worden uitgevoerd.

In hun opleiding tot medewerker postmortale zorg, ontvangen de medewerkers van CMO gedegen informatie over de diverse gewoonten en gebruiken. Onze medewerkers zullen zich zorgvuldig en piëteitvol opstellen bij het vervullen van de wensen van de nabestaanden en waar nodig helpen of adviseren.

In veel mortuaria waar CMO werkt is het mogelijk om de rituelen van bepaalde culturen, zoals een rituele wassing uit te voeren, ook voor overledenen die niet in die zorginstelling zijn overleden.

Wil jij werken bij CMO?

Wil je werken bij een innovatieve dienstverlener? Vind je respect, zorg en aandacht belangrijk? En wil je van betekenis zijn voor zowel opdrachtgevers als nabestaanden? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Bekijk hier onze vacatures

Pacemaker of ICD verwijderen

Het verwijderen van een pacemaker of ICD (Implanteerbare Cardioverter Defribilator) bij een overledene voorafgaand aan de uitvaart is geen wettelijke verplichting. Echter, crematoria en begraafplaatsen kunnen eisen dat een dergelijk implantaat verwijderd wordt alvorens het crematieproces / de teraardebestelling aanvangt.

Schakelt u hiervoor de postmortale zorgspecialisten van CMO in, dan zullen zij op respectvolle wijze deze dienst verlenen. Voordat we overgaan tot het verwijderen, zal er aan de uitvaartverzorger of nabestaanden gevraagd worden om een ondertekend toestemmingsformulier invasief handelen.

Contacten met uitvaartverzorgers

De contacten met uitvaartverzorgers worden op verschillende manieren onderhouden. Uitvaartondernemers kunnen bij vragen of problemen altijd contact opnemen met de dienstdoende verzorger van CMO. Maar ook onze zorgmanager en de eenheidscoördinatoren onderhouden telefonisch en persoonlijk contact.

Ook worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd over nieuwe ontwikkelingen (zoals thanatopraxie).