CMO

CMO & Kwaliteit

Bij Cura Mortu Orum mortuariabeheer (CMO) streven wij er naar om de partner bij uitstek te zijn. Door de toenemende verwachtingen omtrent veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit vinden wij het noodzakelijk onze systemen en ons beleid extern te laten auditeren.

Kwaliteitssysteem, protocollen en documentenbeheer

Bij Cura Mortu Orum mortuariabeheer (CMO) streven wij er naar om de partner bij uitstek te zijn. Door de toenemende verwachtingen omtrent veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit vinden wij het noodzakelijk onze systemen en ons beleid extern te laten auditeren.

Het kwaliteitsbeleid van CMO is vastgelegd in een kwaliteitshandboek. In dit kwaliteitssysteem is beschreven:

 • welke werkzaamheden worden verricht
 • op welke wijze deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
 • op welke wijze structurele verbeteringen en aanpassingen in de werkwijze kunnen worden ge├»mplementeerd
 • op welke wijze de wensen, opmerkingen en suggesties van klanten kunnen worden gebruikt voor verbetering van onze dienstverlening

Dit alles met het doel:

 • een constante kwaliteit in onze dienstverlening te garanderen
 • duidelijk te maken wat u van onze dienstverlening mag verwachten
 • inzicht te krijgen en te houden in de wensen van onze klanten

Gecertificeerd

Alle werkzaamheden die CMO uitvoert op het gebied van postmortale zorg zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Werkinstructies, protocollen, procedures, formulieren, alles is hierin terug te vinden voor onze medewerkers die dit handboek zowel op papier als via intranet tot hun beschikking hebben. Wanneer een ziekenhuis besluit om het beheer van het mortuarium aan CMO uit te besteden, wordt eerst vastgesteld welke wensen en behoeften er zijn. Deze worden in een overeenkomst vastgelegd. Deze overeenkomst wordt vertaald naar een unieke instellingsprocedure, op basis waarvan de verpleegkundigen en de CMO-overledenenverzorgers hun dienstverlening na het overlijden zorgvuldig uit kunnen voeren. Jaarlijks wordt het kwaliteitssysteem onderworpen aan een controle-audit en eens in de drie jaar vindt een totale hercertificering plaats.

CMO is gecertificeerd volgens de volgende normen:

 • ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen;
 • ISO 14001: Milieumanagementsystemen;
 • ISO 27001: Managementsystemen voor informatiebeveiliging;
 • NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg.