Obductie-assistentie

Onze obductie-assistenten zijn gespecialiseerd in het bijstaan van pathologen bij obductiewerkzaamheden. Dankzij onze ervaring en frequente inzet werken we professioneel, snel en uiterst vakkundig.

Bij een obductie wordt het lichaam geopend, waarna onderzoek plaatsvindt naar de doodsoorzaak, erfelijke afwijkingen en/of het effect van gebruikte medicamenten. Het afhandelen van een obductie-aanvraag is de verantwoordelijkheid van de behandelend arts (bij een overlijden in het ziekenhuis) of de huisarts (in de thuissituatie). Nabestaanden beslissen of een obductie mag worden uitgevoerd.

Soms geeft de Officier van Justitie opdracht voor obductie. In dat geval spreken we van een (gerechtelijke) sectie of autopsie. Hiervoor is geen toestemming nodig van de nabestaanden.

Theoretisch en praktisch opgeleid

Onze obductie-assistenten zijn breed opgeleid, zowel theoretisch als praktisch. We toetsen ze regelmatig op kennis en vaardigheden. Daarnaast tonen ze een nimmer aflatende passie voor liefdevolle zorg voor de overledene. Zeker ook via dat laatste leveren onze obductie-assistenten een wezenlijke bijdrage aan een waardige opbaring ná de obductie.

Consistente kwaliteit

Doordat obductie assistentie ons dagelijks werk is, zijn we geroutineerd en weten we exact welke handeling we wanneer en hoe moeten uitvoeren. Ter vergelijking: waar een obductie-assistent van een universitair ziekenhuis gemiddeld eens per week assisteert bij een obductie, doen onze medewerkers dat dagelijks. Het resultaat:

  • De obductietijd is korter
  • Er is meer kennis aanwezig in de obductieruimte
  • De kwaliteit van het openen en sluiten van het lichaam is gewaarborgd.

“De samenwerking is open en prettig. Ik kan CMO altijd bellen voor advies. Soms ben ik erbij wanneer ze aan het werk zijn. Dan zie ik met hoeveel rust en liefde ze voor het lichaam zorgen. Zo hebben we een keer samen voor een kind van 11 jaar gezorgd; dat heeft heel veel indruk gemaakt.”

Gerda van den Hoek
Uitvaartzorg Gerda van den Hoek

“Het resultaat was indrukwekkend. We konden onze ogen niet van hem afhouden, wat zag hij er mooi uit! We durfden hem aan te raken en ook de kleinkinderen hadden geen huiver om bij opa te zijn. We hebben het afscheid heel intens beleefd. Later mogen mensen ook van mij zo afscheid nemen.”

Gert-Jan
Nabestaande