Specialistische zorg

Soms is het lichaam van een overledene ernstig beschadigd, bijvoorbeeld na een ongeval, misdrijf of zelfdoding. Een waardige opbaring lijkt in die gevallen niet waarschijnlijk. Dankzij onze specialistische zorgingrepen komt een waardig afscheid vaak dichter bij dan vooraf voor mogelijk werd gehouden.

Onder specialistische zorg vallen diverse gecompliceerde restauratietechnieken, maar ook het verwijderen van een pacemaker of ICD.

Uiteraard heeft het lichaam van iedere overledene andere kenmerken. Dat vraagt om een benadering op maat. In eerste instantie nemen we een adviesrol aan. Wat is er in onze ogen mogelijk? En met welke ingrepen doen we eer aan zowel de overledene als de nabestaanden? We bespreken onze bevindingen met de uitvaartverzorger, die vervolgens overlegt met de nabestaanden.

Belangrijk voor de rouwverwerking

Soms is het lichaam van een overledene ernstig verwond of verminkt, of is het niet meer (helemaal) intact. Zelfs in die gevallen raden we het overwegen van restauratieve maatregelen aan. Onze ervaring leert dat in veel gevallen alsnog een waardige opbaring mogelijk is, waardoor de nabestaanden een belangrijke fase doormaken in hun rouwverwerking.

Gehele of gedeeltelijke opbaring

Soms is een volledige opbaring helaas niet meer mogelijk. Dat betreuren we, maar we blijven altijd open en eerlijk in ons advies, uit respect voor de overledene en de nabestaanden. Bovendien blijven we zelfs dan zoeken naar wat wél kan. Een gedeeltelijke opbaring is een goed voorbeeld, waarbij we bepaalde delen van het lichaam van de overledene bedekken. Op die manier is een fysiek afscheid alsnog mogelijk.

Pacemaker of ICD verwijderen

Onze specialisten verwijderen pacemakers, ICD’s (Implanteerbare Cardioverter Defribilator) en andere implantaten (zoals een medicijnpomp of een neurostimulator). Veel crematoria en begraafplaatsen stellen het verwijderen van implantaten verplicht.

“De samenwerking is open en prettig. Ik kan CMO altijd bellen voor advies. Soms ben ik erbij wanneer ze aan het werk zijn. Dan zie ik met hoeveel rust en liefde ze voor het lichaam zorgen. Zo hebben we een keer samen voor een kind van 11 jaar gezorgd; dat heeft heel veel indruk gemaakt.”

Gerda van den Hoek
Uitvaartzorg Gerda van den Hoek

“Het resultaat was indrukwekkend. We konden onze ogen niet van hem afhouden, wat zag hij er mooi uit! We durfden hem aan te raken en ook de kleinkinderen hadden geen huiver om bij opa te zijn. We hebben het afscheid heel intens beleefd. Later mogen mensen ook van mij zo afscheid nemen.”

Gert-Jan
Nabestaande

Centrale rol voor uitvaartverzorger

De uitvaartverzorger speelt een centrale rol in dit proces: deze overlegt met de nabestaanden, en laat hen zo nodig een toestemmingsformulier ‘invasief handelen’ ondertekenen, waarna de uitvaartverzorger onze specialisten inschakelt om de implantaten te verwijderen.

Overlijdt iemand in het ziekenhuis? Dan vraagt de behandelend arts de nabestaanden om toestemming voor het verwijderen van implantaten. Het daadwerkelijk verwijderen ervan verzorgen we tijdens het verlenen van de wenselijke zorg.