Mortuariabeheer

Cura Mortu Orum mortuariabeheer b.v. is gespecialiseerd in het beheer van mortuaria en de zorg voor overledenen (zowel klinisch als niet-klinisch) en is daardoor in staat om het gehele traject van deze zorg adequaat te beheren. In de praktijk betekent dit ondermeer:

  • het verstrekken en beheren van de protocollen en bijbehorende documenten
  • het assisteren van artsen, pathologen, verpleegkundigen en andere bij de postmortale zorg betrokken zorgverleners
  • het verzorgen van de overledenen en het onderhouden -op strikt neutrale basis- van contacten met nabestaanden en uitvaartverzorgers.

Welke onderwerpen horen bij mortariabeheer?

Orgaandonatie Contact met nabestaanden
Zorg voor baby’s en kindjes Contact met ziekenhuizen en instellingen

Orgaandonatie

Meestal is een eventuele wens tot weefsel- of orgaandonatie opgenomen in het donorcodicil van de overledene. Ook kan het zijn dat de overledene zich (tijdens zijn leven) heeft laten registreren in het Landelijk Donorregister. Als er iemand overlijdt die organen en/of weefsels zou kunnen doneren, is de arts wettelijk verplicht het Donorregister te raadplegen. De arts die de dood vast stelt, zal contact opnemen met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) om te informeren of de overledene is geregistreerd (071-5795795). Als iemand thuis overleden is zal dit de huisarts zijn.

Donatie van weefsel, organen en botten is alleen mogelijk in een operatiekamer van een ziekenhuis of een obductieruimte annex verzorgingsruimte.

Zorg voor baby’s en kindjes

Een bijzondere categorie overledenen waaraan CMO zorg verleent zijn foetussen die worden geboren na een zwangerschap van minder dan 24 weken en die korter dan 24 uur hebben geleefd.

Voor deze kinderen gelden niet de voorschriften van de Wet op de Lijkbezorging (volgens artikel 2.2). Er hoeft formeel dus geen uitvaart (begrafenis of crematie) geregeld te worden. Maar voor de ouders kan een crematie of een begrafenis nu juist wel de afsluiting bieden die ze zo nodig hebben. Samen met het ziekenhuis biedt CMO aan de ouders van het kindje een bijzondere zorg, die geheel is afgestemd op deze bijzondere situatie.

“De samenwerking is open en prettig. Ik kan CMO altijd bellen voor advies. Soms ben ik erbij wanneer ze aan het werk zijn. Dan zie ik met hoeveel rust en liefde ze voor het lichaam zorgen. Zo hebben we een keer samen voor een kind van 11 jaar gezorgd; dat heeft heel veel indruk gemaakt.”

Gerda van den Hoek
Uitvaartzorg Gerda van den Hoek

“Het resultaat was indrukwekkend. We konden onze ogen niet van hem afhouden, wat zag hij er mooi uit! We durfden hem aan te raken en ook de kleinkinderen hadden geen huiver om bij opa te zijn. We hebben het afscheid heel intens beleefd. Later mogen mensen ook van mij zo afscheid nemen.”

Gert-Jan
Nabestaande

Contact met nabestaanden

CMO hecht veel waarde aan de contacten met nabestaanden. Uiteraard mogen nabestaanden altijd aanwezig zijn en/of assisteren bij de verzorging van hun overleden dierbare. Ook aan een verzorging waarbij geen nabestaanden aanwezig zijn, zal onze verzorger de grootst mogelijke aandacht besteden.

Maar ook aan de informatievoorziening aan nabestaanden wordt door CMO veel aandacht besteed. Bij de begeleiding van rouwbezoeken, confrontaties en rituelen zullen de verzorgingsspecialisten van CMO altijd primair aandacht hebben voor het belang van de nabestaanden.

Contacten met ziekenhuizen en instellingen

De samenwerking met de ziekenhuizen en zorginstellingen wordt regelmatig geëvalueerd. Heleen van den Tol-Nelisse, zorgmanager van CMO, overlegt met zorgcontactpersonen van de diverse ziekenhuizen en bezoekt jaarlijks de zorginstellingen voor een gesprek over onze dienstverlening.

Welke ziekenhuizen werken wij voor?