skip to Main Content
mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer
Voortzetting Samenwerking Tussen Gelre Ziekenhuizen En CMO

Op maandag 30 november 2015 is de samenwerkingsovereenkomst Postmortale zorg en Mortuariabeheer voor de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen ondertekend.

Al 5 jaar werken Gelre en CMO intensief samen om de zorg voor de overleden patiënten in de Gelre ziekenhuizen op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau uit te voeren.

Met betrokken en professionele CMO mortuarium medewerkers, collega’ s uit de ZDG organisatie en in nauwe samenwerking met zorgprofessionals uit de Gelre ziekenhuizen wordt respectvolle zorg bij het levenseinde geleverd.

De Gelre ziekenhuizen kozen daarom weer voor een nieuwe samenwerkingsperiode van 5 jaar.

Op de foto: Ton Ellenbroek, manager Bedrijfsbureau Gelre ziekenhuizen en Hans Heikoop, directeur CMO ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.