mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

Onderweg naar morgenZoals ieder jaar aan het einde van de zomer, voel ik ook nu een soort verzadiging en kijk ik uit naar de herfst. Ook deze nagenoeg afgelopen zomer begint zoetjesaan naar de herfst te verschuiven en bijna ongemerkt worden de dagen korter. De oude perenboom in de tuin draagt zwoegend de last van zijn eigen vruchten. Grote peren, die regelmatig naar beneden ploffen. Ook nadert de tijd van het jaar, waarin ‘de blaadjes gaan vallen’.

Ik vind het altijd weer opmerkelijk dat, in deze tijd van het jaar, de wisseling van het seizoen schijnbaar invloed kan hebben op de psyche van de mens. Het is schrikbarend hoeveel mensen zo wanhopig zijn dat zij, op een soms vreselijke manier, een einde maken aan hun leven. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Ik ben regelmatig geconfronteerd met zelfdodingen van zeer jonge mensen, maar even zo vaak met bejaarde mensen die deze keus maakten. Een ‘oordeel’ heb ik daar niet over. Ik ben zelf, als jongvolwassene, een lange periode zwaar depressief geweest en weet hoe het voelt als je het leven, iedere dag weer, als een hel ervaart.

Lees verder op RememberMe.nl