skip to Main Content
mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

Diplomering thanatopracteursOp 21 februari 2018 ontvingen examenkandidaten thanatopraxie het diploma dat nodig is om ingeschreven te staan in het register van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT). Prof. Dr. George J.R. Maat en Dr. Peter O. Gerrits (resp. voorzitter bestuur en voorzitter examencommissie van het NIT) overhandigden het certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amersfoort.

De kandidaten zijn in 2017 opgeleid bij Docendo Opleidingen B.V. Het theoretisch examen werd in mei van dat jaar afgenomen waarna de kandidaten deels in Nederland en deels in het buitenland werden voorbereid op het praktijkexamen. Voor het NIT bestuur en de examencommissie gaf de bijeenkomst een gelegenheid om een aantal zaken als ethiek, gebruik van vloeistoffen en technologische ontwikkelingen nog eens tegen het licht te houden. Voor de examencommissie zijn de borging van kwaliteit in opleiding en het branche breed vaststellen van examentermen belangrijke aandachtspunten. Het ministerie van VWS is hierin ook geïnteresseerd en nam in het najaar 2017 het initiatief tot gesprekken. Het NIT voelt zich gesteund nu het ministerie aanstuurt op regulering van registratie, gebruik van vloeistoffen en erkenning door de overheid van het vak. Ze volgt met belangstelling de stappen die hierin gezet worden en is een van de gesprekspartners.

Een van de geslaagde kandidaten is Roelie Dijkstra-Rijpma. Zij werkt bij CMO Noord-Nederland en komt het team van Servicedesk Thanatopraxie van CMO versterken.