skip to Main Content
mailMail bel(0345) 58 07 70        Specialisten in postmortale zorg & mortuariabeheer

Vanaf eind oktober tot half november 2018 zijn er bij de diverse teams van CMO stagiaires ingedeeld die 2 dagen meelopen bij de postmortale zorg.

De stagiaires zijn afkomstig van de opleiding uitvaartverzorger van Meander Uitvaartopleidingen. In het kader van deze opleidingen volgen zij op diverse plaatsen een korte stage. Eén van die plaatsen is een ziekenhuismortuarium.

De studenten worden op basis van hun woonplaats ingedeeld bij een team van CMO en gaan 2 dagen mee met een medewerker postmortale zorg. Tijdens deze dagen ontvangen zij informatie over ziekenhuismortuaria en krijgen ze een blik achter de schermen.
Vast onderdeel van deze stage is dat hiervan een verslag wordt ingeleverd bij zowel CMO als bij Meander Uitvaartopleidingen.

De samenwerking tussen Meander en CMO voor deze stagedagen wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.