skip to Main Content

Laatste verzorging

De laatste verzorging van een overledene wordt in de volksmond ook wel ‘afleggen’ genoemd. Wij gebruiken de term ‘postmortale zorg’ of ‘zorg na overlijden’.

CMO biedt deze postmortale zorg aan overledenen in heel Nederland. We bieden deze zorg in thuissituaties, in uitvaartcentra en aan overleden patiënten en bewoners van ziekenhuizen en zorginstellingen. Deze zorg vereist hoogwaardig opgeleide en ervaren medewerkers, die beschikken over specifieke kennis en ervaring. Tevens dienen zij tactvol en empatisch te kunnen handelen in verdrietige omstandigheden, waarin zij de nabestaanden tot steun kunnen zijn.

Binnen de ziekenhuizen en zorginstellingen verricht CMO zowel de noodzakelijke handelingen als de wenselijke zorg, zoals deze zijn vastgelegd in de richtlijnen van de NVZ Vereniging van ziekenhuis en de VMG (Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg).

Aanwezigheid van nabestaanden
Nabestaanden en/of verpleging mogen bij de uitvoering van de laatste verzorging aanwezig zijn en daaraan ook actief deelnemen als zij dat wensen. De verzorgers en verzorgsters van CMO zijn communicatief vaardig en zullen nabestaanden zo goed mogelijk begeleiden in deze emotionele momenten.

Door hun ervaring kunnen onze medewerkers goed in schatten bij welke zorghandelingen de nabestaanden aanwezig kunnen zijn of actief kunnen helpen.

Overbrengen van de overledene
Indien een patiënt overlijdt in het ziekenhuis vindt de overdracht van de overledene aan de uitvaartverzorger of nabestaanden altijd plaats in het mortuarium. Het ziekenhuis zorgt er daarom voor dat het lichaam van de overledene zo spoedig mogelijk naar het mortuarium wordt overgebracht.

Het overbrengen van de overledene naar het mortuarium wordt door de mortuariummedewerker van het ziekenhuis uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de hygiënerichtlijnen en specifieke afspraken die zijn vastgelegd in een protocol. Hebben nabestaanden de wens de overledene te begeleiden naar het mortuarium, dan zal met deze wens zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn veilig! Uw emailadres en andere gegevens zullen niet worden gepubliceerd of gedeeld met anderen.